Condities voor de aanlevering van uw documenten.

Hoe kan ik mijn bestanden versturen?
Bestanden kunnen op alle soorten informatiedragers worden weggeschreven, zoals USB flash, CD of DVD. Voor uw gemak is het wellicht het handigst om aan te leveren op onze FTP server. Hiertoe kunt u een eigen map met uw naam aanmaken.
De FTP gegevens zijn:

Het is aan te raden om de files op de FTP te archiveren als een ‘zip’ of ‘rar’ bestand om mogelijke problemen tijdens het uploaden te voorkomen.

Bestandseisen!

Mogelijk te gebruiken bestandsformaten zijn: Composite PS / PRN, Composite PDF 1.4-1.5, EPS of TIF. Een absolute voorwaarde is dat het kleurgebruik dient te zijn gedefinieerd als CMYK of CMYK met de eventuele additionele PMS kleur(en). Het dient ook te zijn voorzien van de juiste referenties en grijsschaal voor monochrome publicaties. De aangeleverde resolutie van afbeeldingen dient ten minste 200 Dpi te zijn om de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen.
EPS - de fonts moeten zijn omgezet naar curves.
PDF - om een PDF te genereren die voldoet aan de standaard voor offset-druk, dient te worden gekozen voor High Quality Print, een joboptie in Adobe Acrobat Distiller.
Het fysieke formaat van het bestand dient overeen te komen met het formaat in de opdracht. We adviseren om zaken als tranparantie en schaduw e.d. zo simpel mogelijk te maken om problemen tijdens het rippen te voorkomen. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een tekst (vector) tussen 2 transparantielagen, raden wij aan om van alle transparantielagen een tiff bestand te maken. Uiteraard staan wij klaar om u hierover van advies te bedienen.

Bestandseisen voor de inslag:


De bestanden dienen geen additionele tekens te bevatten, zoals paskruizen en snijtekens. Deze worden automatisch toegevoegd tijdens het inslaan van de pagina’s. Het fysieke formaat van het bestand dient overeen te komen met het formaat in de opdracht. Hierbij dient rondom 3 mm opgeteld te worden voor afloop, indien van toepassing. Indien er andere toepassingen zijn, zoals rugdikte, omplak e.d. dan geliefe contact op te nemen met uw account manager. Voor boekachtige producties dient het bestand alle pagina’s van het product te bevatten. Het mag ook per katern worden weggeschreven. Vergeet niet de blanco pagina’s toe te voegen! Zwarte tekst mag alleen als BLACK zijn weggeschreven (dus niet CMYK). .


Hoe worden de bestanden verwerkt?

Standaard is ‘overprint black’, eliptisch rasterliniatuur overeenkomstig met het te gebruiken papier in combinatie met de mogelijk verkrijgbare drukkwaliteit. Additionele wensen kunnen tijdens het orderproces worden besproken.