НОВ СКЛАД ЗА ХАРТИЯ

През месец декември 2010 г. печатница Мултипринт въведе в експлоатация нов склад за хартия с капацитет 5 000 т.

Разширението на складовите площи дава възможност за акумулиране на различни по вид и количества хартии, с оглед многообразието на произвежданите от дружеството ни изделия.