Приключи инстралацията на Heidelberg SM 102-10P с Image Control®.

HEIDELBERG SM 102-10P

Приключи инстралацията на Heidelberg SM 102-10P с Image Control®.

Благодарение на своите 10 печатни секции, Heidelberg SM 102-10P е перфектната машина за луксозни изделия с най-високи изисквания към качеството (списания, каталози, брошури). Системата за измерване и автоматична корекция на цвета и изображението Image Control® се грижи за устойчив цвят на всеки лист от тиража и реагира мигновено на всяко отклонение от зададения печатен стандарт ISO 12647-2. С помощта на CIP3 връзката на машината с предпечатния процес, се оптимизират както времето за подготовка, така и нужните листа за настройка. Водното охлаждане на мастрилния апарат, гарантира постоянна температура на печатните мастила и стабилен печатен процес.