Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, поради разпространението на коронавирус COVID-19, Ви уведомяваме, че производственият ни процес не е нарушен и продължаваме да обслужваме клиентите си. Мултипринт предприема строги мерки свързани с лични предпазни средства на екипа и дезинфекция, спазвайки всички предписани разпоредби и мерки за безопасност.