ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ ПОДАВАНИ ЗА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ЕКСПОНАЦИЯ

Как мога да подам файловете си?
Файловете за заданията могат да бъдат подадени на всички широко разпространени носители, като USB flash, CD или DVD, както и да използвате за улеснение наш FTP сървър, създавайки на него директория с името на клиента, в която да бъдат поместени конкретните файлове.

Препоръчително е файловете “качвани” на FTP да бъдат архивирани под формата на *.zip или *.rar, това ще предпази файла ви от евентуални проблеми породени при неговият Upload.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ!

Възможни файлови формати: Composite PS/PRN, Composite PDF 1.4-1.5, EPS или TIF.
Задължително условие е файловете, които се подават да съответстват на стандартите за печат:
Използваното цветово пространство е CMYK или CMYK с допълнителни /SPOT/ цветове, като това става след изрично упоменаване в заданието и каклкулацията на изделието/, и GRAYSCALE за едноцветни публикации. Резолюцията на растерните изображения да е съобразена с изискванията на офсетовия печат - минимум 200 Dpi.
EPS - шрифтовете трябва да са конвертирани в криви.
PDF - За да направите PDF отговарящ на стандартните изисквания за офсетов печат може да бъде използван High Quality Print.joboptions в Adobe Acrobat Distiller или да поискате наш *.joboptions след уточнение на версията на Acrobat Distiller, за която е нужен.
Физическите размери на файла трябва да съответстват на размера в заявката.
Препоръчително е въпреки, че съвременният RIP има поддръжка на специални ефекти използвани при дизайна, като прозрачности сенки и др. те да бъдат свеждани до по-прости обекти, поради негарантираните резултати от натрупването им или начина на интерпретация от софтуера.
   
Изисквания на електронният монтаж:


Ненужно е файловете да съдържат пасери, скали и служебни марки. Те ще бъдат подменени с нови при направата на електронният монтаж.
Размерите на файла трябва да отговарят на предвидения във заявката физически размер на готовия продукт, като към него трябва да е добавен технологично необходимият размер за обрязването на продукта ви (стандартно 3-5мм). В случай, че не сте сигурни поради специфичността на всеки продукт - консултирайте се с технолог или консултанта, който ви обслужва.
За многостранични издания файла може да съдържа всички страници на продукта или да имате отделен файл за всяка страница. Не пропускайте празните Blank Pages.
Черните текстове да са в цвят BLACK.


КАК ЩЕ БЪДАТ ЕКСПОНИРАНИ ФАЙЛОВЕТЕ МИ?

Стандартно е предвиден Overprint Black, Elliptical расетер и линиатура съобразена с медията за печат и постижимото качество на отпечатъка. Специфични изисквания се уточняват при приемане на заявката.