1
ЮЛИ

Нова Колекция Тетрадки Secret Monkey на Печатница Мултипринт

8 маймунки, очакват да ги откриеш под вълшебното мастило за да станат твои приятели.
3
ЯНУ

Официален летящ старт на Komori System 38S в печатницата!

Най-известните вериги магазини и списания вече се възползваха от новата машина за печат на своите брошури и луксозни издания.
8
ДЕК

Нов склад за хартия с капацитет 5 000 тона.

През месец декември 2010 г. печатница Мултипринт въведе в експлоатация нов склад за хартия с капацитет 5 000 тона.
17
СЕП

Оперативни Програми 2010

Мултипринт успешно приключи проекта си по ОП „Развитие на конкуренто-способността на българската икономика”
12
СЕП

Очаквайте старта на новото Komori System 38

Мениджърите на Мултипринт подписаха договор с Komori UK!

Страници:  1 2 3 4 »