ИВАЙЛО ИВАНОВ

Главен технолог

E-mail: iivanov@multiprint.bg 
мобилен: +359 886 710 707 
тел.: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 721 66 248

ВЕСЕЛКА КОТОВА

Мениджър продажби

E-mail: v.kotova@multiprint.bg 
мобилен: +359 885 772 717 
тел.: +359 721 66 245 /246 /247 
факс: +359 721 66 248

ХРИСТО ХРИСТОВ

Мениджър продажби

E-mail: h.hristov@multiprint.bg 
мобилен: +359 882 210 118 
тел.: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 721 66 248

ТАТЯНА ИЛИЕВА

Мениджър продажби

E-mail: ilieva@multiprint.bg 
мобилен: +359 884 463 747 
тел.: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 721 66 248

МАРИАНА ДОБРЕВА

Мениджър продажби

E-mail: mdobreva@multiprint.bg 
мобилен: +359 887 863 717 
тел.: +359 721 66 245 /246 /247 
факс: +359 721 66 248

МИЛЕН МИЛЧЕВ

Мениджър продажби

E-mail: milchev@multiprint.bg 
мобилен: +359 888 902 455 
тел.: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 721 66 248

НЕДЯЛКА ГЪЛЪБОВА

Мениджър продажби

E-mail: galabova@multiprint.bg 
мобилен: +359 884 020 612
тел: +359 721 66 245 / 246 / 247 
факс: +359 721 66 248

МИНА БАКАЛОВА

Мениджър продажби

E-mail: bakalova@multiprint.bg 
мобилен: +359 882 903 148
тел: +359 721 66 245 / 246 / 247
факс: +359 721 66 248

РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА

Мениджър продажби

E-mail: sales@multiprint.bg
мобилен: +359 888 796 128
тел.: +359 721 66 245/246/247
факс: +359 721 66 248

СВЕТОСЛАВ САВОВ

Транспорт и логистика

E-mail: s.savov@multiprint.bg
мобилен: +359 888 444 614
тел.: +359 721 66 245/246/247
факс: +359 721 66 248

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА

Мениджър продажби

E-mail: gaby.georgieva@multiprint.bg
мобилен: +359882903167
тел: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 0721 66 248

ИВЕЛИН ДОБРЕВ

Предпечатна подготовка и експонация

E-mail: expo@multiprint.bg 
мобилен: +359 887 632 187 
тел.: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 721 66 248

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА

Гл. счетоводител

E-mail: zlatka@multiprint.bg
мобилен: +359 884 463 609
тел.: +359 721 66 245/246/247
факс: +359 721 66 248

СИМЕОН СИМЕОНОВ

Организатор производство

E-mail: s.simeonov@multiprint.bg 
мобилен: +359 885 706 110 
тел.: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 721 66 248

ГЕОРГИ ИВАНОВ

Икономически директор

E-mail: givanov@multiprint.bg 
мобилен: +359 888 721 771 
тел.: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 721 66 248

НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ

Ръководител книговезки цех

E-mail: sales@multiprint.bg 
мобилен: +359 889 711 909 
тел.: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 721 66 248

ОЛЯ ЙОРДАНОВА

Ръководител външни доставки

E-mail: import@multiprint.bg 
мобилен: +359 884 463 736 
тел.: +359 721 66 245/246/2476 
факс: +359 721 66 248

ДАНИЕЛ СТРАХИЛОВ

Ръководител цветен печат

мобилен: +359 884 463 717 
тел.: +359 721 66 245/246/247 
факс: +359 721 66 248