Изпълнявайки стриктно нашата мисия за комплексно и качествено обслужване в сферата на полиграфията, сме спечелили редица клиенти сред които са и: