Продължаваме да обслужваме клиентите си в тези трудни времена.