„Мултипринт“ ООД вече предлага възможността за климатично неутрално производство.

„Мултипринт“ ООД
вече предлага възможността за климатично неутрално производство.

„Мултипринт“ ООД вече предлага възможността за климатично неутрално производство.

„Мултипринт“ ООД вече предлага възможността за климатично неутрално производство. Климатична неутралност означава, че емисиите на CO2 при производство на продуктите са значително намалени, а неизбежните се компенсират от проекти за опазване на климата и околната среда. Нашите партньори от ClimatePartner оценяват въглеродния отпечатък на всяка поръчка и разполагат с портфолио от проекти, които клиентът може да избере да подкрепи. Всеки продукт получава код, показващ съответния екологичния проект, който може да бъде поставен на корицата или опаковката. По този начин крайният потребител е наясно по какъв начин е допринесено за опазване на околната среда.