Вестници

Съвременният печат на вестници налага все по-сложна и бързо адаптираща се система от процеси и технологии, които имат за цел не само оформянето и създаването на печатен продукт, но и неговото достигане до клиента - в точното време и на точното място. Мултипринт посреща уверено тези предизвикателства с модерни специализирани машини, екип от професионалисти и контрол на отделните етапите на производството и на логистиката на разпространение.

Дългогодишният опит в областта на вестниците и периодиката позволява на печатницата да координира своите технически възможности със специфичните изисквания на клиентите, като същевременно и да приема нови задания благодарение на оптималната организация на процесите.