Списания

Печатът на периодични издания заема приоритетно място в развитието на Мултипринт ООД. Осигуряването на ежегодни инвестиции в модерна техника и квалифициран персонал води до разширяване възможностите на фирмата за оптечатване на висококачествени списания и брошури. С пускането в действие на Zirkon Supra 660 и Hidelberg Speedmaster рязко се увеличава капацитета на дружеството в този сегмент на полиграфическото производство. Високото качество и бързината са основен пиоритет при отпечатването на списания и залог за привличането на нови клиенти.

виж галерия