Сертифицирани продукти

Mултипринт  e  FSC®  сертифицирана и може да произведе сертифициран продукт, при поискване.