Heidelberg SM 102-10P

Благодарение на своите 10 печатни секции, Heidelberg SM 102-10P е перфектната машина за луксозни изделия с най-високи изисквания към качеството (списания, каталози, брошури). Системата за измерване и автоматична корекция на цвета и изображението Image Control® се грижи за устойчив цвят на всеки лист от тиража и реагира мигновено на всяко отклонение от зададения печатен стандарт ISO 12647-2. С помощта на CIP3 връзката на машината с предпечатния процес, се оптимизират както времето за подготовка, така и нужните листа за настройка. Водното охлаждане на мастрилния апарат, гарантира постоянна температура на печатните мастила и стабилен печатен процес.

Heidelberg SE 102-4

От месец Юни 2008 фирма Мултипринт притежава и използва чисто нова печатна машина HEIDELBERG SPEEDMASTER 102, отговаряща на най високите световни критерии за качество и бързина на печат! Машината е свързана със система за автоматична корекция на цвета и изображението Image Control®, както и с предпечатния процес, чрез CIP3.

Страници:  1